Een vrolijke, sociale huishond. Een maatje dat je overal mee naar toe kunt nemen en nog gehoorzaam is ook…. wie wil dat niet?

KC Brummen e.o. biedt u en uw hond de mogelijkheid dit op een positieve en leuke manier te bereiken. U kunt bij ons terecht met al uw vragen over aanschaf, opvoeding en gewenst- en ongewenst gedrag.

Lesgeven gebeurt op een positieve manier waardoor u de band met uw hond verstevigt en uw hond beter zal gaan begrijpen.

 

Let op: De minimum leeftijd om zelfstandig één van onderstaande cursussen te kunnen volgen is 14 jaar, mits een volwassen begeleider aanwezig is. Vanaf 16 jaar mag zonder volwassen begeleider getraind worden.

 

Direct naar:

_mg_3935

Puppycursus

Deze cursus is bestemd voor:

  • Pups van 8 weken tot 6 maanden.

In de puppycursus wordt u geleerd hoe uw pup uit kan groeien tot een fijne huishond. U leert uw hond onder andere te komen als u roept, niet te trekken tijdens het wandelen en om te gaan met andere honden.

Dit leert u op een positieve manier met behulp van de clicker, waardoor zowel honden als bazen snel leren. De cursus start met een theorieles, waarin het werken met een clicker uitgelegd en geoefend zal worden. Tijdens de overige lessen wordt wekelijks aandacht besteed aan de theorie met betrekking tot de opvoeding van uw pup.

Om deel te kunnen nemen aan de cursus moet uw pup minimaal acht weken oud zijn.
Tijdens de Puppycursus bent u met het hele gezin van harte welkom om samen met uw pup de cursus te volgen.
Als u deze cursus heeft gevolgd kunt u doorstromen naar de Basiscursus.

puppy

Basiscursus

Deze cursus is bestemd voor:

  • Pups ouder dan 6 maanden, die al dan niet reeds puppycursus hebben gevolgd;
  • Honden die door omstandigheden nog geen cursus hebben kunnen volgen (bijvoorbeeld herplaatsingshonden);
  • Baasjes en honden die nog geen ervaring hebben met de Clicker.

De cursus is een vervolg op de Puppycursus en ook tijdens deze cursus zal op een positieve manier en met een Clicker getraind worden. We proberen zoveel mogelijk honden van een vergelijkbaar niveau (wel of geen puppycursus gevolgd) bij elkaar te plaatsen.

In deze cursus ligt de nadruk op het versterken van de baas-hond relatie en wordt u voorbereid op de dagelijkse omstandigheden waar u en uw hond mee te maken (kunnen) krijgen. Tijdens de lessen wordt u theorie aangeboden die aansluit bij de levensfase van uw hond.

Als u de Basiscursus heeft gevolgd kunt u doorstromen naar een Recreanten A- of Sport A cursus.

De minimum leeftijd om zelfstandig een cursus te kunnen volgen is 14 jaar, mits een volwassen begeleider aanwezig is. Vanaf 16 jaar mag zonder volwassen begeleider getraind worden.

 

basis

Recreanten

Deze cursus is bestemd voor:

  • Cursisten die doorstromen na de Basiscursus;
  • Cursisten en honden die reeds elders ervaring hebben opgedaan hebben in het werken met de Clicker en waarvan de kennis en ervaring gelijk zijn aan het afronden van de Basiscursus.

De Recreantencursussen zijn bestemd voor cursisten die graag ontspannen bezig zijn met hun hond en daarnaast de basisoefeningen willen leren. Zij willen dat de hond wel elke oefening beheerst, er wordt echter niet gestreefd naar een perfecte uitvoering hiervan.
Een gedeelte van de les zal besteed worden aan het aanleren en uitvoeren van de oefeningen en een gedeelte zal gevuld worden met diverse spelvormen.
Deze cursussen worden afgerond door middel van een beoordeling door twee van onze instructeurs tijdens de laatste les. Bij goed resultaat ontvangt u een certificaat.

De Recreantencursus bestaat uit een A-,B- en C-cursus.

 

recreanten

Sport

Deze cursus is bestemd voor:

  • Cursisten die doorstromen na de Basiscursus;
  • Cursisten en honden die reeds elders ervaring hebben opgedaan hebben in het werken met de Clicker en waarvan de kennis en ervaring gelijk zijn aan het afronden van de Basiscursus.

De Sportcursussen zijn geschikt voor cursisten die serieus bezig zijn om hun hond zodanig te trainen dat zij na de examens deel kunnen nemen aan de FCI Obedience-cursussen. Dit houdt in dat tijdens de trainingen gestreefd wordt alle oefeningen correct uit te voeren en vereist veel inzet en trainen buiten de lessen om.
De cursussen zijn opgedeeld in een beginners en gevorderden A en B. Elke cursist doet op dezelfde dag examen, afgenomen door een externe keurmeester en zal bij goed resultaat worden beloond met een diploma. Voor de beginners is dit een proefexamen, zodat men alvast examen-ervaring op kan doen. Mocht men hiervoor slagen dan bestaat de mogelijkheid direct door te stromen naar het volgende niveau.
Na het behalen van het Sport-B diploma is het mogelijk verder te trainen in de FCI-Obedience Beginners.

 

gehoorzaamheid

FCI Obedience

Deze cursus is bestemd voor:

  • Cursisten die het sport B examen hebben afgerond;
  • Cursisten die elders een cursus hebben gevolgd en afgerond met een vergelijkbaar niveau als ons 'Sport B' programma.

FCI Obedience is de wedstrijdsport variant van Gehoorzaamheid en is onderverdeeld in vier niveau’s;
FCI Obedience Beginners, FCI Obedience I, FCI Obedience II en FCI Obedience III.

Vanuit de Sport-B start men in de FCI Obedience Beginners.
De oefeningen in deze cursussen worden aangeboden volgens het officiële FCI Obedience reglement, zodat u ook deel kunt nemen aan landelijke examens en wedstrijden.

Het einddoel van de cursus is het behalen van FCI Obedience-clubdiploma. Gedurende de FCI Obedience cursussen wordt drie maal per jaar de gelegenheid geboden om uw vooruitgang te toetsen door middel van een examen, afgenomen door een externe keurmeester. Als u dit examen met voldoende punten afrondt, kunt u doorstromen naar het volgende niveau.

De FCI Obedience cursussen worden op een leuke en afwisselende manier gegeven waarbij de cursist kan putten uit de ervaring van de instructeur die u bij het trainen zal begeleiden. Ook bij deze cursussen staat het plezier van baas en hond voorop.

fci-ob