Huishoudelijk reglement


 

1.Laat je hond van tevoren goed uit. Je kunt je hond eventueel op het braakliggend terrein aan de zijkant van de velden nog uitlaten. Hier geldt echter ook een opruimplicht, dus neem voldoende poepzakjes mee. De poepzakjes kun je kwijt in de vuilnisbak op de parkeerplaats of naast de kantine. De parkeerplaats is geen uitlaatplek, ruim het ook hier even op!!!
 
2.Mocht je hond onverhoopt toch op het terrein van de hondenschool zijn behoefte doen, ruim dit dan direct even op!
 
3.Honden dienen ALTIJD en OVERAL aangelijnd te zijn, tenzij de instructeur toestemming geeft je hond los te laten (bij oefeningen)
 
4.U dient te parkeren op de grote parkeerplaats. De parkeerplaats naast het clubgebouw is voor invaliden en instructeurs.
 
5.Betalingen dienen te geschieden voor aanvang van de eerste les. Indien er bij de derde les nog geen cursusgeld is betaald, heeft de instructeur het recht de cursist te weigeren.
 
6.Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de training. Alleen in noodgevallen mag, in overleg met de instructeur, de telefoon aangeschakeld zijn.
 
7.Consumpties kun je nuttigen in en rond de kantine. Betaling: er staat een geldkistje op de bar en er is een prijslijst. Wij vertrouwen erop dat iedereen voor zijn consumpties betaald en het geld in dit kistje deponeert. Wij hebben helaas (nog) niet de beschikking over kantinepersoneel, maar willen jullie wel graag de mogelijkheid geven iets te nuttigen.
 
8.Bij slechte weersomstandigheden kan het zijn dat we de lessen moeten aflassen. Puppytraining gaat echter vrijwel altijd door, alleen als de weg door sneeuw of ijzel onbegaanbaar is, zullen we overgaan tot aflassen van ALLE trainingen.
 
9.Voor behendigheid geldt: bij vorst (-5 graden), langdurige regenval en sneeuw gaan de lessen niet door. Voor voorbereidend sporten, snuffelcursus en alle overige gehoorzaamheidstrainingen gaan de lessen niet door bij langdurige regenval, sneeuw en ijzel. Check bij twijfel ALTIJD de website of bel even naar de betreffende instructeur.
 
10.Bij slecht weer is het de bedoeling dat je ZELF naar de hondenschool belt of even op de site kijkt om te zien of de lessen zijn afgelast. Er zal op de eerste pagina van de website melding worden gemaakt van het aflassen van de trainingen.  Wij kunnen NIET persoonlijk iedereen benaderen, het is dus eigen verantwoording!!
 
11.Mocht je klachten of kritiek hebben over de training, je instructeur of over andere zaken, bespreek dit dan met je instructeur. Alle instructeurs staan open voor kritiek, daar kunnen we van leren. Indien je niet met je instructeur zelf over je klacht wilt praten, neem dan contact op met de coördinator. We vinden het veel fijner als jullie je kritiek uiten, dan gewoon niet meer naar de lessen komen. We zijn nooit te oud om te leren!
 
12.Wij hanteren voor alle trainingen een minimum leeftijd van 16 jaar. In uitzonderlijke gevallen maken wij bij behendigheid een uitzondering. In dat geval beslist de instructeur in overleg met de coördinator.
 
13.Indien wij van mening zijn dat een cursist zijn hond, medecursisten of instructeur “onheus bejegend” houden wij te allen tijde het recht om iemand van ons terrein te verwijderen
 
14.Alle volwassen honden dienen voldoende ingeënt te zijn. Voor puppies wijkt dit af. Raadzaam is het om te starten als de pup 2 entingen heeft gehad (1 x in het nest en 1 x bij nieuwe eigenaar).

gehoorzaamheid108