Inschrijven


 

Lidmaatschapsvormen:

KC Brummen e.o. kent 3 lidmaatschapsvormen:

1: het gewone lidmaatschap

2: het gezinslidmaatschap.

3: het jeugdlidmaatschap (14 tot 18 jaar).

 

Gezinsleden/jeugdleden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden, echter hebben jeugdleden geen stemrecht.

 

De mailing wordt per adres slechts eenmaal verstuurd. Leden die na 1 juli van het jaar lid worden betalen de helft van de contributie, onder voorwaarde dat de contributie voor het volgend jaar tegelijk wordt voldaan.

 

Aanmelding:

Leden die zich voor het eerst aanmelden krijgen na opgave te horen welk bedrag zij dienen over te maken. De overige leden ontvangen aan het begin van het jaar een acceptgiro met het voor hun geldende bedrag aan contributie. Voor vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. Wilt u zich inschrijven, dan kunt u het inschrijfformulier invullen.

 

WA-verzekering:

U bent verplicht zelf een WA-verzekering af te sluiten.

 

Opzegging lidmaatschap:

Opzegging voor het volgend jaar dienen schriftelijk of via e-mail te worden ingediend bij de ledenadministratie voor 1 december van het lopend jaar. Schriftelijk kan dit via:

Ledenadministratie: Petra Brink

Postbus 76

6970 AB  Brummen

E-mail: ledenadministratie@kcbrummen.nl

 

Heeft u vragen over het lidmaatschap, aan- of afmeldingen, neemt u dan contact op met de ledenadministratie.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over de nota of wilt een betalingsregeling op maat, neemt u dan contact op met de penningmeester.

 

KC Brummen e.o. en/of de voor haar optredende personen aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt tijdens een activiteit van KC Brummen e.o.