Tarieven    

 Lidmaatschap
Per jaar: Na 1 juli:
Per persoon € 24,00 € 12,00
2e gezinslid € 12,00 € 6,00
Jeugdlid (tot 14 jaar) € 12,00 € 6,00

 

 

Gehoorzaamheid

Lid:
Gehoorzaamheid (1,2 en 3) € 165,00  per jaar
Puppy  (12 lessen) €   60,00     per cursus
Basis (12 lessen) €   60,00     per cursus
Compleet (puppy + basis) € 110,00     twee cursussen
Geen lid:
Puppy  (12 lessen) €  85,00      per cursus
Basis (12 lessen) €  85,00      per cursus

 

Per Jaar, per hond

Flyball                                    €   80,--

Agility                                    € 180,--
2e hond                                   € 110,--

Dog frisbee                            € 165,--

Hoopers                                 €165,--

Wanneer u zich in de loop van het verenigingsjaar aanmeldt voor een cursus betaalt u een evenredig deel van het cursus geld gerekend vanaf de eerste dag van de maand van uw deelname. (Met uitzondering van de puppy en basiscursus van gehoorzaamheid)

Voor alle cursussen is lidmaatschap verplicht, behalve voor deelname aan de puppy en basis cursus gehoorzaamheid. Niet – leden betalen hiervoor een aangepast tarief

Inschrijven kan digitaal via het   inschrijfformulier.

 

Heeft u vragen over het lidmaatschap, aan- of afmeldingen, neemt u dan contact op met de ledenadministratie.

Heeft u vragen of opmerkingen over de nota of wilt een betalingsregeling op maat, neemt u dan contact op met de penningmeester.

Let op: Opzeggen van uw lidmaatschap dient u schriftelijk of per e-mail vóór 1 december van het lopende jaar te doen. Bij latere afmelding bent u lidmaatschapsgeld verschuldigd voor het volgende jaar.

tarieven