Tarieven

Inschrijven kan digitaal via het neem contact op. Heb je vragen over het lidmaatschap, aan- of afmeldingen, neem dan contact op met de ledenadministratie. Heb je vragen of opmerkingen over de nota of wil je een betalingsregeling op maat, neem dan contact op met de penningmeester. Tarieven met ingang van 01-01-2023

Lidmaatschap

KC Brummen e.o. kent drie lidmaatschapsvormen: 1: het hoofdlidmaatschap, 2: het gezinslidmaatschap, 3: het jeugdlidmaatschap (14 tot 18 jaar). Gezinsleden/jeugdleden hebben dezelfde rechten en plichten als hoofdleden, echter hebben jeugdleden geen stemrecht.

Let op: Opzeggen van uw lidmaatschap dient u schriftelijk of per e-mail vóór 1 december van het lopende jaar te doen. Bij latere afmelding bent u lidmaatschapsgeld verschuldigd voor het volgende jaar.

Lidmaatschap Per jaar Na 1 juli
Hoofdlid € 30,00 € 15,00
Gezinslid (Wanneer op hetzelfde adres een hoofdlid woonachtig is) € 15,00 € 7,50
Jeugdlid (tot 18 jaar) € 15,00 € 7,50

Gehoorzaamheidscursussen

Gehoorzaamheidscursus
Puppycursus € 105,00
Basiscursus € 105,00

Hondensporten

Lidmaatschap verplicht.

Deelname per deelnemer voor een geheel kalenderjaar (Januari - December). Wanneer je in de loop van het jaar aanmeldt voor een hondensport betaal je een evenredig deel van het tarief gerekend vanaf de eerste dag van de maand van uw deelname. Bij deelname aan meerdere hondensporten of met meerdere honden of meerdere gezinsleden binnen een gezin wonend op hetzelfde adres geldt een kortingsregeling.

Hondensporten Per jaar
1e deelnemer / hond € 175,00
2e deelnemer / hond + € 160,00
3e deelnemer / hond + € 145,00
4e deelnemer / hond of meer + € 110,00